Pilíř prevence onemocnění diabetes mellitus uhradí v roce 2019 svým diabetickým klientům 1000 Kč na přístrojové ošetření nohou.

Víte, že VZP ČR v rámci jednoho z pilířů svého benefitního programu – Pilíř prevence onemocnění diabetes mellitus uhradí v roce 2019 svým diabetickým klientům 1000 Kč na přístrojové ošetření nohou.

Základní podmínky proplacení tohoto benefitu VZP ČR specifikuje následovně:

1) úhrada bude probíhat proti předloženým čtyřem originálním dokladům o zaplacení (klient VZP ČR musí absolvovat nejméně čtyři krát přístrojové ošetření nohou provedené poskytovatelem služeb, který je uvedený na mapě poskytovatelů http://www.podiatrie.cz/mapa/?type=pristrojova-pedikura),

2) stáří posledního originálního dokladu o zaplacení nesmí být delší než 3 měsíce,

3) na originálních dokladech o zaplacení musí být jasně uvedená cena provedené pedikúry, datum a jméno poskytovatele tak, jak je uvedené na stránkách České podiatrické společnosti z. s.

4) příspěvek se proplatí klientům VZP ČR, kteří:

a) nedluží pojistné včetně penále a příslušenství na zdravotním pojištění a

b) nejsou vyňati ze systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen „v. z. p.“),

5) klient VZP ČR musí doložit diagnosu diabetes ( průkazka diabetika, nebo lékařské potvrzení ).

Diabetický klient VZP ČR má možnost čerpat dané prostředky z fondu prevence i jiným způsobem (např. na desinfekční prostředky k desinfekci kůže, testovací proužky, příslušenství k inzulínové pumpě, atd. viz. webové stránky VZP ČR nebo tel. 952 222 222 ). Ve výše zmiňovaném pilíři Prevence onemocnění diabetes mellitus je možná libovolná kombinace do maximální výše 1000 Kč včetně uvedené úhrady ošetření nohou přístrojovou pedikúrou uvedenými poskytovateli.