V rámci prevence syndromu diabetické nohy se některé pojišťovny rozhodly proplácet přístrojové ošetření všem diabetikům.

Víte, že v rámci prevence syndromu diabetické nohy se některé pojišťovny rozhodly proplácet přístrojové ošetření všem diabetikům.

Částky se poměrně liší, ale nejsou zcela zanedbatelné.

VZP příspěvek
– 3000 Kč na pedikúru tj. na každou pedikúru příspěvek 500 Kč až 6x ročně.
– 3000 Kč na pomůcky, přípravky dle seznamu VZP.
(Možnost nákupu pěny Allpresan diabetik v provozovně bez ohledu, zda jste klient salonu).

Česká průmyslová ZP – 1000 Kč
Revírní bratrská pokladna ZP – 1000 Kč
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra až 500 Kč

OZP až 10 000 Kč
(dle výše bonusů)

Jaké doklady budete potřebovat?
– Doklad o zaplacení dané pomůcky / služby (v den podání žádosti by neměl být starší 3.měsíců nebo dle podmínek pojišťovny).
– Doklad o diagnóze (např.průkaz diabetika, a lékařské potvrzení).
– Číslo bankovního účtu, na který má být příspěvek zaslán.

Vyplnění žádosti je možné elektronicky či na přepážce pojišťovny.

Příspěvek lze čerpat postupně do 15.12. daného roku (VZP) nebo dle podmínek pojišťoven.

Výši příspěvku a podmínek si každá pojišťovna během roku může upravit.

Každá pojišťovna Vám sdělí poskytovatele služeb přístrojové pedikúry v daném regionu, který Vám může vystavit doklad k proplacení příspěvku.

Vzhledem k tomu, že máme omezenou kapacitu klientů , je nutné si včas zarezervovat místo cca do února – března nebo do obsazení volných míst .

V Salonu Hanka (r.2023) jsou místa dočasně obsazena.